“Voor wat wij staan“ is het wel-zijn van de mensen die met onze architectuur gaan leven.
Dit wel-zijn is een waardigheid of een houding meer dan een genot.
En de waardigheid (dignitas) is
‘leven volgens een ethiek’
of volgens een houding die het concreet gezag is waardoor wij leven.


Architectuur laat dus de mensen leven met een gebouwde structuur.
Architectuur houdt samen of laat een houding aanwezig.


Het is de taak van de architect
de ruimte van het leven op te bouwen
en dan de mensen te laten leven met deze houding.
De ruimte van het leven
is dan geconoteerd
van de gebouwde structuur
die men architectuur noemt.


Zo is de schoonheid van architectuur
een hoge graad van logica
meer als
een esthetizerend gevoel.

Zo brengt architectuur
meer een idee van de houding van de mens,
of van zijn waardigheid, in de maatschappij,
als een particulier genot.


Op professioneel gebied is onze positie
dat de kwaliteit van het “design“ (tekenen en ontwerpen)
het leven van de mensen beïnvloed.
Het is onze voortdurende inspanning
van een hoge kwaliteit van design te bereiken
tot een significante ervaring
in de hele waaier van onze gebouwde omgeving.


Voortreffelijkheid in het design,
voortdurende multidisciplinaire interesse,
fijne en nauwkeurige programma- en budgetcontrole
en deskundige beheersing van heel de bouwfase van een project
zijn de basis van ons werk
met als doel de beste architecturale kwaliteit te bieden.


Ons werk is dus gedreven door
een consistente filosofische benadering,
meer als door het voorstellen van een stijl.
En wij mikken gedetailleerde gebouwen te ontwerpen
die intiem verbonden zijn met hun omgeving
zoals met de gewenste levensgebeurtenissen die er plaats moet vinden.


Intense besprekingen tussen alle partijen
zijn dus de oorsprong van een hoge ontwerpkwaliteit
die altijd een synthese van
een eenvoudig concept, schoonheid, aangenaam levensgebeurtenissen en functies
op de beste wijze integreren.