U wilt een gedacht laten dat een plaats zou vinden op deze site.Uiteraard is een woord van sympathie of antipathie altijd mogelijk maar het essentiële van uw interventie zal een argument zijn dat op zichzelf staat en zich genoeg ontplooit.

Daardoor zijn wel ook sommige vormen van interventies uitgesloten.
U kunt niet zelf het argument zijn van wat U zegt.
Zeg nooit ‘ik’ in uw interventie.
Daarbij komt nog dat ‘architectureren’ niet natuurlijk is.
Gebruik dus nooit het woord ‘natuurlijk’ als argument.
Komt niet met een ‘opinie’ maar met een bijdrage aan een gedacht.
Hier geen ‘zwakke’ gedachten!
Deze site is niet een forum van opinies,
maar een trefpunt voor uitwisseling van gedachten en inzichten.

U kunt ook een referentietekst voorstellen, van uzelf of van iemand anders, of een link naar een tekst of een site, of alles wat zou kunnen bijdragen om een samenhangend netwerk te vormen, en een bijdrage aan architecturer.net.

U kunt ook de publicatie van een ontwerp voorstellen.
De lay-out zal dan de zelfde zijn als voor alle ontwerpen en de naam van de ontwerper ingeschreven.

Laat Uw naam, in welke hoedanigheid U optreedt, en laat een goed werkende e-mail adres achter.
Meldt waar U uw interventie wil laten verschijnen of het vertrekpunt van uw interventie (Bvb als U een ontwerp wilt plaatsen dat refereert aan een theoretisch punt van deze site).

U zult gecontacteerd worden met een voorstel of een vraag om opheldering of verbetering.
Als er besloten zou zijn uw interventie te plaatsen in deze site dan zal duidelijk uw naam en uw e-mailadres bij uw interventie staan en het zal herkenbaar zijn door een zoekmotor.
Op generale wijze zal de sectie ‘woorden’ gereserveerd zijn voor interventies die te doen hebben, of in reactie zijn, met de teksten van Marc Belderbos. De sectie ‘gedachten’ zal plaats geven aan de interventies met een zelfstandige inhoud.